0987.366.866
0913.283.182

Chính sách thanh toán

 1. Hợp đồng thi công:  Gía trị < 20 tr đồng & Thời gian thi công ≤ 02 ngày:

+ Đối với hợp đồng không phải hàng đặt sản xuất vật tư: Khách hàng chuyển thanh toán 10% giá trị hợp đồng ngay sau khi ký làm cơ sở đặt lịch thi công chính thức.

+ Đối với hàng đặt sản xuất vật tư theo thiết kế cụ thể: Khách hàng chuyển thanh toán 40% giá trị hợp đồng làm cơ sở đặt hàng và đặt lịch thi công chính thức.

+ Giá trị còn lại sau khi thi công, nghiệm thu chính thức thanh toán 100% giá trị hợp đồng trên cơ sở đã trừ đi khoản thanh toán tạm ứng trước đó.

2. Hợp đồng thi công:  Gía trị > 20 tr đồng & Thời gian thi công > 02 ngày:

+Đối với hợp đồng không phải hàng đặt sản xuất vật tư: Khách hàng chuyển thanh toán 10% giá trị thi công ngay sau khi ký hợp đồng làm cơ sở đặt lịch thi công chính thức.

+ Đối với hàng đặt sản xuất vật tư theo thiết kế cụ thể: Khách hàng chuyển thanh toán 20% giá trị hợp đồng làm cơ sở đặt hàng và đặt lịch thi công chính thức.

+ Sau khi vật tư và nhân công tập kết tại công trình, khách hàng thanh toán 50% giá trị hợp đồng ( bao gồm cả giá trị đã tạm ứng trước đó).

+ Các đợt thanh toán tiếp theo phụ thuộc vào tính chất và thoả thuận của từng hợp đồng cụ thể.

Các sản phẩm thi công của Alihome không giữ lại chi phí bảo hành công trình, Trừ công trình có tính chất đặc biệt hoặc sự thoả thuận riêng được sự chấp thuận của hai bên.

  Tổng đài hỗ trợ

  • Báo giá & CSKH: 0987.366.866
  • Bảo hành:            0913.283.182
  • Email: ceo.alicorp@gmail.com

  Kết nối chúng tôi

  Copyright © 2023 Công ty cổ phần Đầu tư Ali Việt Nam. All rights reserved.