Xem tất cả 6 kết quả

Nơi nhập dữ liệu

Sàn gỗ Hornitex 10 mm

Sàn gỗ Hornitex là sàn gỗ công nghiệp Đức cao cấp không sợ nước

Sàn gỗ Hornitex loại bản dày 10mm thuộc dòng “sàn gỗ công nghiệp cao cấp” không sợ nước,nhập khẩu CHLB Đức

Nơi nhập dữ liệu

Sàn gỗ Hornitex 10mm 461

Sàn gỗ Hornitex 461 là sàn gỗ công nghiệp Đức cao cấp không sợ nước

Sàn gỗ Hornitex 461” bản dày 10mm thuộc dòng “sàn gỗ công nghiệp cao cấp” không sợ nước, nhập khẩu CHLB Đức, công nghệ sản xuất hiện đại nhất thế giới